Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 24 2018

tooshy
08:35
Ludzie gadają ze sobą w taki sposób, że uważam to za kolosalną i przegiętą stratę czasu. Co tam? Jak tam? Zajebiście? Tylko tyle. Ja jak już gadam, to potem chciałabym o tym pomyśleć. Chciałabym, żeby wszystko było na maksa i takie prawdziwe. Może jakaś głupia jestem? Dlatego siedzę głównie w domu.
— Nosowska
Reposted fromsfeter sfeter viabrystol brystol

May 09 2018

tooshy
21:23
6065 2436
Reposted fromlaters laters vialaluna laluna
tooshy
21:19
5346 bf37
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viadobry dobry
tooshy
21:19
8567 c50c 500
Reposted fromnutt nutt viapikkumyy pikkumyy
tooshy
21:18
"Przeklinanie jest nieatrakcyjne"
"Nie jestem atrakcyjna, więc spierdalaj."
Reposted fromasiiieek asiiieek viapikkumyy pikkumyy

May 06 2018

tooshy
12:56
outdoors
Reposted fromDeva Deva viakjuik kjuik
tooshy
12:54
8398 d8de 500
12:54
2094 5275
Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore viapikkumyy pikkumyy
tooshy
12:52
7375 718e 500
Reposted fromkrainakredek krainakredek viabrystol brystol
tooshy
12:51
Ten sam błąd popełniony drugi raz już nie jest błędem - to wybór.
Reposted fromszukajacsiebie szukajacsiebie viabrystol brystol

December 24 2017

tooshy
21:17
6876 b7db
...
tooshy
21:16
I am not happy. I am not unhappy. I am frozen somewhere in the middle that is so much worse. I am nowhere. Nothing is happening and I am getting more and more sad.
— Samantha Schutz
Reposted frommefir mefir viacupcakeofdarkness cupcakeofdarkness
tooshy
21:16
Jak to – więc to ja jestem i to jest moje jedyne życie? Tak właśnie upływa, a nie inaczej, wśród miliarda możliwości? I nigdy, nigdy już inaczej – o Boże.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromcudoku cudoku viacupcakeofdarkness cupcakeofdarkness
tooshy
21:16
tooshy
21:13

Potrzebuję być doceniana, nawet za błahostki, bo przez większość czasu myślę, że jestem nic nie warta.

Reposted fromextract extract viabrystol brystol
tooshy
21:13
6455 ec09
Reposted fromchevre chevre viabrystol brystol
tooshy
21:12
(...) życie towarzyskie skończyło się wraz z piciem, bo okazało się, że było dodatkiem do alkoholu.
— Artur Andrus
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viabrystol brystol
21:12

December 04 2017

tooshy
12:50
tooshy
12:49
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl