Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 01 2017

tooshy
20:35
Reposted fromFlau Flau viawinby winby

July 21 2017

tooshy
13:36
siadając na najobrzydliwszym fotelu w tramwaju.
tooshy
13:32
tooshy
13:32

July 19 2017

tooshy
17:52
Nigdy nie dostrzegamy tego, co oczywiste, dopóki nie uderzy nas prosto w twarz.
— Amy Harmon
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapozakontrola pozakontrola
tooshy
16:56
8071 50a9 420
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viapozakontrola pozakontrola
tooshy
16:56
5434 e6c1
tooshy
16:56
Musisz zacząć coś czuć. Radość, smutek, żal. Cokolwiek. Obojętność Cię zabija mała.
— Mateusz
Reposted frompozakontrola pozakontrola

July 18 2017

tooshy
17:18
9363 f17e 420
Reposted fromNomolestar Nomolestar viadramat dramat
tooshy
00:45
7933 3440 420

July 17 2017

tooshy
22:37
Chcesz, więc piszę, ale - co na to poradzisz? Pewnie, że chciałabym przyjść do Ciebie albo żebyś Ty przyszedł. Chcę nic nie mówić, chcę słuchać. Chcę choć na chwilę pozbyć się tego wielkiego niepokoju, który jest gorszy niż choroba, który jest chorobą. Nikt nie wie nawet, czemu mi źle. Nawet - czy będzie lepiej. Jeśli znów nie będziesz pisał przez miesiąc, pewnie umrę, bo nie można tak ciągle czekać.
— H. Poświatowska, "Opowieść dla przyjaciela"
Reposted fromulotnosc ulotnosc viagdziejestola gdziejestola
22:36
2052 0cbc 420
Reposted fromget-fit get-fit viapozakontrola pozakontrola

July 21 2017

tooshy
13:32

July 19 2017

tooshy
17:52
Nigdy nie dostrzegamy tego, co oczywiste, dopóki nie uderzy nas prosto w twarz.
— Amy Harmon
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapozakontrola pozakontrola
tooshy
16:56
8071 50a9 420
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viapozakontrola pozakontrola
tooshy
16:56
5434 e6c1
tooshy
16:56
Musisz zacząć coś czuć. Radość, smutek, żal. Cokolwiek. Obojętność Cię zabija mała.
— Mateusz
Reposted frompozakontrola pozakontrola

July 18 2017

tooshy
17:18
9363 f17e 420
Reposted fromNomolestar Nomolestar viadramat dramat
tooshy
00:45
7933 3440 420

July 17 2017

tooshy
22:37
Chcesz, więc piszę, ale - co na to poradzisz? Pewnie, że chciałabym przyjść do Ciebie albo żebyś Ty przyszedł. Chcę nic nie mówić, chcę słuchać. Chcę choć na chwilę pozbyć się tego wielkiego niepokoju, który jest gorszy niż choroba, który jest chorobą. Nikt nie wie nawet, czemu mi źle. Nawet - czy będzie lepiej. Jeśli znów nie będziesz pisał przez miesiąc, pewnie umrę, bo nie można tak ciągle czekać.
— H. Poświatowska, "Opowieść dla przyjaciela"
Reposted fromulotnosc ulotnosc viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl