Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2017

tooshy
15:12

O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja.


— Jacek Walkiewicz
Reposted fromintotheblack intotheblack
tooshy
15:11
3271 c83c 500
Reposted fromstroschek stroschek vialexi lexi
tooshy
15:10
tooshy
15:08
tooshy
15:05
7827 ef00 500
 2016 soup.io
Reposted fromBAM BAM viaszmay szmay
tooshy
15:05
0593 bf85 500
Reposted fromviolethill violethill viaszmay szmay
tooshy
15:03
Bo najważniejsze jest to by mieć taką osobę, której możesz powiedzieć wszystko. Nie boisz się o jej reakcję, po prostu mówisz.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszmay szmay
tooshy
14:54
6314 6fc4
Reposted fromomengnidnif omengnidnif viaszmay szmay

July 04 2017

tooshy
22:34
0668 90c5 500
Reposted fromoll oll viaBalladyna Balladyna
tooshy
22:33
8661 3152
tooshy
22:28
3805 1625
Reposted fromOFFka OFFka viapozakontrola pozakontrola
tooshy
20:51
Jest coś niesamowitego w byciu nie w humorze. Wiesz, że jesteś wredna i źle ci z tym, ale nie możesz się opanować.
Reposted fromwhateveer whateveer viapozakontrola pozakontrola
20:46
8748 63a9 500

July 03 2017

tooshy
06:30
06:24
tooshy
06:22
Znam też to, że wiem, że powinnam na przykład zrobić sobie herbatę, żeby poczuć się lepiej, albo wyjść na zewnątrz, ale nie jestem jednocześnie w stanie tego zrobić, mimo że gdyby dotyczyło to innej osoby, gdybym tę herbatę miała zrobić dla kogoś innego, to zerwałabym się w sekundę. 
— Małgorzata Halber
tooshy
06:21
1648 3953
lovka soł macz!
tooshy
06:17
3823 e1b7 500

June 30 2017

tooshy
02:52
tooshy
02:38
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl