Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 28 2017

tooshy
18:10
5386 0554 420
Reposted fromnaelienn naelienn viagregorczykm gregorczykm

May 26 2017

tooshy
14:47
2454 83c5 420
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viakjuik kjuik
tooshy
14:46
Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Wzgórze Psów
tooshy
14:38

May 19 2017

tooshy
14:58
3948 1072 420
Stanisław Barańczak
Reposted fromel-kaktus el-kaktus viagdziejestola gdziejestola
tooshy
14:13
9884 f90e 420
Reposted fromfungi fungi viairmelin irmelin
14:07
1880 7a48 420

pixieorsomething:

same goes for your whole life tbh

Reposted fromcupKaek cupKaek viamarjarii marjarii
tooshy
14:07
tooshy
14:02
5466 a9fe 420
Reposted frommalsaine malsaine viaszmay szmay
tooshy
13:41
Co to za książka? Chce ja ❤️
Reposted frompikkumyy pikkumyy
tooshy
13:41
Oddajcie mi tą jesień, gdy myślałam, że jest źle.  Teraz wiem, że to "źle" może być dużo gorsze niż mi się wtedy wydawało..
— zwykła jak zawsze
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viapikkumyy pikkumyy

April 28 2017

tooshy
23:28
9001 a5e7 420
Reposted fromoll oll viabrystol brystol
tooshy
22:30
Lubię mieszkać sama i słuchać głośno muzyki, i kąpać się przy otwartych drzwiach, i śpiewać przy sprzątaniu, i gotować sobie sama obiad, i jeść z serialem, i czytać książkę, i sama wszystko sprzątać, i wynosić sama śmieci...
Ale zasypianie sama każdego dnia to najsmutniejsza rzecz na świecie.
— zbk.
Reposted fromzabka zabka viabrystol brystol

April 22 2017

tooshy
23:24
Najlepsza przyjaźń, to ta, w której nie jest zdefiniowane, które jest większym debilem.
Reposted fromClary Clary viapikkumyy pikkumyy
tooshy
22:40
Nikomu nie jest dobrze o czwartej nad ranem (…) i niech przyjdzie piąta, o ile mamy dalej żyć.
— Szymborska
Reposted fromNoWindOnlyQuiet NoWindOnlyQuiet viaimitacje imitacje

April 21 2017

tooshy
20:47
#351
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa viabrystol brystol

April 13 2017

tooshy
14:10
7207 e7d1 420
Reposted fromoll oll viazapominanie zapominanie
tooshy
14:10
4938 5bc7
Reposted fromoll oll viazapominanie zapominanie
tooshy
14:04
Umiałam się dogadać jedynie z tymi, którzy akceptowali mnie całkowicie. Niewielu ich było, ale zawsze znalazła się dobra dusza, która choć na jakiś czas wytrzymywała mój obłęd.
Potem odchodziła jak inni.
— Barbara Rosiek
Reposted fromladymoonlady ladymoonlady via100suns 100suns
tooshy
14:03
Na pozór wszystko gra. Uśmiecham się tak, jak jest to ogólnie przyjęte, nie za szeroko, nie za wąsko. Tak w sam raz. Jestem zawsze pogodny i uprzejmy dla wszystkich. Ludzie szanują mnie za to. Tylko wewnątrz cichy głosik krzyczy kurwa mać!
— Gustaw Padruski - Danse makabre
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl