Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2017

tooshy
22:45

Najbardziej zmotywowany człowiek to ktoś, kto bardzo potrzebuje toalety. Żadna przeszkoda nie jest w stanie go powstrzymać przed osiągnięciem celu.

Czy kiedyś słyszałeś następujące wymówki:

Zsikałem się, ponieważ:
- nie miałem czasu, żeby pójść do toalety
- byłem zbyt zmęczony
- straciłem nadzieję, nie wierzyłem, że zdążę
- oni mnie ciągle wyprzedzają, bo mają dłuższe nogi
- jestem za głupi, aby skorzystać z toalety
- to już ósmy raz; jakoś nigdy nie mogę zdążyć
- to nie dla mnie
- zapukałem do toalety, ale nikt mi nie otworzył
- zabrakło mi motywacji
- miałem doła
- nie stać mnie na chodzenie do toalety
- postanowiłem, że pójdę jutro
- czekałem, aż rząd się zmieni
- wysikam się od poniedziałku

— znalezione
Reposted fromonnomnom onnomnom viakrewzwodka krewzwodka
tooshy
22:44
- Przyjaźń jest dla pani ważna.
- Tak, wierzę, że są osoby, z którymi ma się do przejścia jakąś drogę. Nawet jeśli pokłócisz się z tym kimś i przez dwa lata się do siebie nie odezwiecie, to ten człowiek nie znika, codziennie przez te dwa lata wnerwia cię, ale ma miejsce w twoim życiu.
— Agnieszka Dygant
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaklaudiusz klaudiusz
tooshy
15:53

stay away from people who make you feel like you are hard to love

This is the most important thing I have ever read

okay.
Reposted frompaket paket viaBilora Bilora
tooshy
15:24
1758 152f 420
Meat, meet meat.
Reposted fromckisback ckisback viaannaa annaa
tooshy
15:19
3763 8d44 420
Reposted fromillidan illidan vialexi lexi
tooshy
14:33
6141 6899 420
"Ości" 20
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viabrystol brystol

February 16 2017

tooshy
18:13
#504
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa
tooshy
18:12
#508
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa
tooshy
15:19
1718 0a1a
Reposted fromktosiowa ktosiowa viajoannna joannna
tooshy
15:14
9801 678d 420
Reposted fromaammaazing aammaazing viamadamemonroe madamemonroe
tooshy
15:08
Nie przejmuj się, że w dniu Walentynek nie masz swojej Walentynki. W światowy dzień AIDS większość ludzi też nie ma AIDS.
15:05
tooshy
15:05
tooshy
14:59
1919 a3a7 420
Reposted fromrisky risky viabrystol brystol

February 14 2017

tooshy
15:30
tooshy
15:30
Już nie wiem sam, ile potworów pod łóżkiem mam
i czy największy z nich nie pod a na łóżku śpi.
— niedopowieści
tooshy
15:30
9867 f012 420
forever ugly
tooshy
15:30
3094 0e42 420
Reposted fromVictorialies Victorialies viaSundaySmile SundaySmile
tooshy
15:29
tooshy
15:09
1583 9f0d 420
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl