Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2017

tooshy
23:24
Najlepsza przyjaźń, to ta, w której nie jest zdefiniowane, które jest większym debilem.
Reposted fromClary Clary viaExplorers Explorers
tooshy
22:40
Nikomu nie jest dobrze o czwartej nad ranem (…) i niech przyjdzie piąta, o ile mamy dalej żyć.
— Szymborska
Reposted fromnoWindOnlyQuiet noWindOnlyQuiet viaimitacje imitacje

April 21 2017

tooshy
20:47
#351
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa viabrystol brystol

April 13 2017

tooshy
14:10
7207 e7d1 420
Reposted fromoll oll viazapominanie zapominanie
tooshy
14:10
4938 5bc7
Reposted fromoll oll viazapominanie zapominanie
tooshy
14:04
Umiałam się dogadać jedynie z tymi, którzy akceptowali mnie całkowicie. Niewielu ich było, ale zawsze znalazła się dobra dusza, która choć na jakiś czas wytrzymywała mój obłęd.
Potem odchodziła jak inni.
— Barbara Rosiek
Reposted fromladymoonlady ladymoonlady via100suns 100suns
tooshy
14:03
Na pozór wszystko gra. Uśmiecham się tak, jak jest to ogólnie przyjęte, nie za szeroko, nie za wąsko. Tak w sam raz. Jestem zawsze pogodny i uprzejmy dla wszystkich. Ludzie szanują mnie za to. Tylko wewnątrz cichy głosik krzyczy kurwa mać!
— Gustaw Padruski - Danse makabre
tooshy
14:02
Z reguły o tej porze leżę w łóżku, czytam książki i czuję, że grzybieję od środka, że co godzinę starzeję się o pięć miesięcy.
— Żulczyk
Reposted from61sekund 61sekund viajakubzulczyk jakubzulczyk

April 12 2017

tooshy
22:12
W życiu jest trudno znaleźć kogoś, komu można zaufać. Jest się prawdziwym szczęściarzem, mając chociaż jedną osobę, na której zawsze można polegać.
— V.C. Andrews
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagregorczykm gregorczykm

April 11 2017

tooshy
23:40
Oderwać się od ziemi to głupstwo - pozwólcie mi oderwać się od siebie.
— Kazimierz Brandys, "Jak być kochaną"
Reposted fromciarka ciarka viaExplorers Explorers

April 10 2017

tooshy
17:29
9527 9b7f 420
Reposted fromrawwwr rawwwr viatakatambasienka takatambasienka

March 28 2017

19:04
tooshy
19:02
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viabrystol brystol
tooshy
19:01
Czy to ja zamykam się na ludzi czy to oni zamykają się na mnie, bo jestem taki dziwny?
Reposted fromgreywolf greywolf viabrystol brystol

March 09 2017

18:15
9625 e514 420

pizzaismylifepizzaisking:

ultrafacts:

(Fact Sources: 1 2 3)

Follow Ultrafacts for more facts

Reposted frombwana bwana viairmelin irmelin

March 01 2017

tooshy
21:05
tooshy
21:03
tooshy
21:01
tooshy
20:57
7547 4e19 420
jak najwięcej

February 28 2017

tooshy
21:46
6630 3ab0 420
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl