Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2017

19:04
tooshy
19:02
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viabrystol brystol
tooshy
19:01
Czy to ja zamykam się na ludzi czy to oni zamykają się na mnie, bo jestem taki dziwny?
Reposted fromgreywolf greywolf viabrystol brystol

March 09 2017

18:15
9625 e514 420

pizzaismylifepizzaisking:

ultrafacts:

(Fact Sources: 1 2 3)

Follow Ultrafacts for more facts

Reposted frombwana bwana viairmelin irmelin

March 01 2017

tooshy
21:05
tooshy
21:03
tooshy
21:01
tooshy
20:57
7547 4e19 420
jak najwięcej

February 28 2017

tooshy
21:46
6630 3ab0 420
tooshy
21:35
3384 7e2b 420
Reposted fromfungi fungi viacupcakeofdarkness cupcakeofdarkness
tooshy
21:34
9284 ee2d 420
Reposted fromfitspro fitspro vialaluna laluna

February 17 2017

tooshy
22:45

Najbardziej zmotywowany człowiek to ktoś, kto bardzo potrzebuje toalety. Żadna przeszkoda nie jest w stanie go powstrzymać przed osiągnięciem celu.

Czy kiedyś słyszałeś następujące wymówki:

Zsikałem się, ponieważ:
- nie miałem czasu, żeby pójść do toalety
- byłem zbyt zmęczony
- straciłem nadzieję, nie wierzyłem, że zdążę
- oni mnie ciągle wyprzedzają, bo mają dłuższe nogi
- jestem za głupi, aby skorzystać z toalety
- to już ósmy raz; jakoś nigdy nie mogę zdążyć
- to nie dla mnie
- zapukałem do toalety, ale nikt mi nie otworzył
- zabrakło mi motywacji
- miałem doła
- nie stać mnie na chodzenie do toalety
- postanowiłem, że pójdę jutro
- czekałem, aż rząd się zmieni
- wysikam się od poniedziałku

— znalezione
Reposted fromonnomnom onnomnom viakrewzwodka krewzwodka
tooshy
22:44
- Przyjaźń jest dla pani ważna.
- Tak, wierzę, że są osoby, z którymi ma się do przejścia jakąś drogę. Nawet jeśli pokłócisz się z tym kimś i przez dwa lata się do siebie nie odezwiecie, to ten człowiek nie znika, codziennie przez te dwa lata wnerwia cię, ale ma miejsce w twoim życiu.
— Agnieszka Dygant
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaklaudiusz klaudiusz
tooshy
15:53

stay away from people who make you feel like you are hard to love

This is the most important thing I have ever read

okay.
Reposted frompaket paket viaBilora Bilora
tooshy
15:24
1758 152f 420
Meat, meet meat.
Reposted fromckisback ckisback viaannaa annaa
tooshy
15:19
3763 8d44 420
Reposted fromillidan illidan vialexi lexi
tooshy
14:33
6141 6899 420
"Ości" 20
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viabrystol brystol

February 16 2017

tooshy
18:13
#504
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa
tooshy
18:12
#508
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa
tooshy
15:19
1718 0a1a
Reposted fromktosiowa ktosiowa viajoannna joannna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl